Nhãn Mác May Mặc

Mác Dệt
(Woven Labels)

Tối thiểu: 500 cái

(MOQ: 500 pcs)

Mác Satin
(Ribbon Labels)

Tối thiểu: 50 cái
(MOQ: 50 pcs)

Mác zakka (cotton)
(Cotton Labels)

Tối thiểu: 100 cái

(MOQ: 100 pcs)

Mác Cho Bé 
(KidsLabels)

Tối thiểu: 50 cái

(MOQ: 50 pcs)

Mác Ép Nhiệt 
(Heat Transfer Labels)

Liên hệ

(Contact us)

Mác Da
(Leather labels)

Liên hệ

(Contact us)

Sản Phẩm Khác